روانشناسی

پرحرفی و کم حرفی

سخن گفتن قابلیتی است که از اوان کودکی به انسان ها اعطا شده است . راهی برای ارتباط برقرار کردن انسان ها با یکدیگر و به دنبال آن به دست آوردن امتیازات ، رفع نیازها و هر آنچه که در سایه ارتباط حاصل می گردد . این نعمت هم مثل سایر نعمته ای خداوند گاهی مورد افراط و تفریط قرار می گیرد . 

افراط انسان های پرگو  و تفریط انسان های کم گو . شما چطور؟ آیا انسانی هستید که باید ساکتتان کنند یا به سختی از شما حرف می کشند ؟

به قول یوهان ولفگانگ گوته : اگر می دانستند تاکنون چند بار حرف های دیگران را بد فهمیده اند، هیچ کس در جمع اینهمه پر حرفی نمی کرد.
زنان پرحرف ترند یا مردان ؟ نظر شما چیست ؟!؟!.


 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۰ساعت 18:34  توسط روان پویان  |